TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 55   -   Yıl: 2001 ARALIK Cilt 25 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Yatağan (Muğla) Termik Santralı Atık Depolama Sahasının Yeraltı Sularına Etkisi

Alper Baba

Hatay- Erzin (Yeşilkent) Ovası ve Burnaz Kaynağının Hidrojeolojiik Özellikleri

Galip Yüce

Hammadde, Kaynak, Cevher ve Rezerv Gibi Bazı Terimlerin Tanımlarına Bir Yaklaşım: Hasançelebi Demir Yatağı Örneği

Salih Yüksek Birol Elevli Ahmet Demirci

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası