TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 54   -   Yıl: 2001 HAZİRAN Cilt 25 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Istanbul Boğazı Denizaltı Geçişi için Tip Tünel İle Kalkan Tünelin Uygunluğunun Karşılaştırılması

Omer Aydan

Bulanık Mantık: Özellikleri ve Süreksizlik Denetimli Bir Şey Duraysızlığına Uygulanması

Candan Gokçeoğlu Harun Sonmez Murat Ercanoğlu

Ürdüm Ziglab Barajı Sedimanlarinda Ağır Metal Dağılımı ve Türleşmesi

Abu Kukatı

Antalya Traverten Platosu Yeraltısularının Kümeleme ve Faktör Analizi ile Sınıflandırılması

Ayten Ozlem Atilla Tezcan Alparslan Arıkan

Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değerlendirimi

Mehmet Zeki Çamur Mehmet Lütfi Süzen Sedat Doyuran

Uzaktan Algdamayla Genç Fayların Tayini: Helendale Fay Zonu Örneği (G. California)

Rahmi Aksoy

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası