TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 51   -   Yıl: 1997 KASIM Cilt 21 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Biyojeokimyasal Prospeksiyon

Ahmet Sağıroğlu Zeynep Ozdemir

Mecitözü-Konaklı (Çorum) Çevresinin Hidrojeolojisi ve Yeraltısuyu Kalitesi

Ayhan Koçbay

Binkılıç Manganez Yatağında Cevher Yapısı İncelemeleri, (Trakya Havzası, Türkiye)

Hüseyin Oztürk

Sulakyurt Baraj Yeri Granitoidlerinin Mühendislik Jeolojisi özellikleri

Hasan Aydın Ozsan Yusuf Kağan Kadıoğlu

Tünellerde Tahmin Edilen ile Gerçekleşen Jeolojik Koşulların Karşılaştırılması

Süleyman Dalğıç

Karstik Alanlarda Baraj Yeri Hidrojeolojisi Çalışmalarında Morfolojik İndikatörlerin Pratik Yararları

Mehmet Ekmekçi

Ülkemizde Paleontoloji Biliminin Eğitsel, Akademik ve Kurumsal Sorunları; Çözüm ve Öneriler

Nurdan Inan

Tünel Açma Makinalarıyla Yapılan Kazı İşlemlerinin Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Değerlendirilmesi: Takisato Tüneli (Japonya) Örneği

Reşat Ulusay Omer Aydan

Jeolojik Olayların Yapay Açıklıklı Radar (SAR) Verileri Kullanılarak Çalışılması

Mehmet Şener Teoman Diane L. Evans

Jeoloji Panorama

Engin Oncü Sümer Mine Sümer

Jeoloji Panorama

Engin Oncü Sümer Mine Sümer

Özler

Eidin Irakuri Brian K. Hokbmrth Ali Koçyiğit

Sempozyum/Seminer/Konferans

Yeni Yayınlar/Kitaplar

Eşref Atabey

Jeoloji Takvimi

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası