TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 50   -   Yıl: 1997 MAYIS Cilt 21 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 50. sayısında

Gazlıgöl (Afyon) Termal ve Maden Sularının Jeokimyasal Özellikleri ve Jeotermometre Uygulamaları

Halim Mutlu

Magmatik Petrojenez Çalışmalarında Kısmi Erime, Magma Karışımı-Asimilasyon, Fraksiyonel Kristalleşme ve Asimilasyon Fraksiyonel Kristalleşme Süreçlerinin Jeokimyasal Modellemesi

Sibel Tatar Erkül Durmuş Boztuğ

Yeraltısuyu Gözlem Kuyularının Sondajı ve tasarımı

Hasan Yazıcıgil

Kum-Çakıl Ocaklarının Doğal Çevreye; Özellikle Yeraltısuyuna Olumsuz Etkilerine Çarpıcı Bir Örnek: Mürted Ovası (Ankara)

Ahmet Apaydın Orhan Taner Tayfun Kavaklı Beyhan Güner

Manganez Yataklarının Köken Tespitinde Mineralojik ve Kimyasal Veriler

Ali Haydar Gültekin

Gölbaşı Atık Sahası Yeraltısularının Hidrojeokimyası: Tik Bulgular

Füsun Canpolat Mehmet Zeki Çamur Hasan Yazıcıgil

1 Ekim 1995 Dinar Depreminin Yüzey Çatlakları

Hayrettin Koral Davut Laçin Şakir Şahin

87Sr/86Sr İzotop Krostratigrafisi, Yöntem ve Yorumları

Yeşim Inlamoğlu Güler Taner

Eskişehir Sepiolitinin Özellikleri ve Seramik Bünyelerde Kullanılması

Güner Sümer

(Tartışma):Uranyum Serisiite Yaş Saptama Yöntemlerinin Hidrojeolojide Kullanım Olanakları

(Tartışma) “Uranyum Serisi ile Yaş Saptama Yöntemlerinin Hidrojeolojide Kullanım Olanakları “ Hakkında

(Yanıt) “Jeoteknik Çalışmalarda Doğru Adlandırmanın Önemi” Hakkında

Jeoloji Panorama

Engin Oncü Sümer Mine Sümer

Dünya Periyodiklerinden (CD-Tarama)

Engin Oncü Sümer Mine Sümer

Sempozyum/Seminer/Konferans

Yeni Yayınlar/Kitaplar

Jeoloji Takvimi

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası