TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 48-49   -   Yıl: 1996 KASIM Cilt 20 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Uranyum Serisi İle Yaş Saptama Yöntemlerinin Hidrojeolojide Kullanım Olanakları

Mehmet Ekmekçi

İndikatör Temel Bileşenler Kriging Yöntemi ile Yeraltısuyu Kirliliğinin Saptanması ve Yöntemin Eskişehir Ovası`na Uygulanması

Cem Saraç A.erhan Temam Deniz Mamurek Fikret Kaçafoğlu

Türkiye`deki Bazı Kromitler`in Ana Bileşen Kimyası Özellikleri

Osman Koptagel

Su Kuyusu: Çamurlu Delgiye Karşı Akışkan Teknolojisi

Ifyas Yılmazer

Gördes Zeolitli (Klinoptilolit) Tüflerinin Mineralojisi ve Bitki Yetiştirme Ortamında Kullanımı

A.cihat Kütük Mahmut Yüksel Sonay Sozüdoğru Ferda Omer Israfil Kayabah

Doğal Salamura Sularda Mineral Çökelim ve Çözünümü`nün Termodinamik Değerlendirimi için Bilgisayar Programı

Mehmet Zeki Çamur

Şevlerde Hareketlerin İzlenmesi için İnklinometre Aleti`nin Kullanımı ve Bir Örnek Uygulama

Engin Ertürk

17 Ocak 1995 Hyogo Ken Nanbu Depremi’nde (Japonya) Gözlenen Faylanmalar ve Oluşan Deprem Dalgalarının Özellikleri

Omer Aydan

Schmidt Sertlik Çekici Kullanılarak Tahmin Edilen Tek-Eksenli Sıkışma Dayanımı Verilerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Candan Gokçeoğlu

Jeoteknik Çalışmalarda Doğru Adlandırmanın Önemi

Ilyas Yılmazer

Sağlığa Zararlı Mineral Tozlarının Genel Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Mine Şenoğlu

Niçin Poster

Selim Imam

Jeoloji Panorama

Mehmet Uysal

İÇİNDEKİLER

Diyajenez-Metamorfizma Geçişinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Omer Bozkaya Hüseyin Yalçın

Veledler Sırtı/Kurtşeyh (Sivrihisar-Eskişehir) Sepiolit Cevherleşmesi’nin Rezerv-Tenör Değerlendirilmesi

Cem Saraç Tamer Irkeç Haham Gençoğlu A.erhan Tercan

Pamukkale (Hierapolis)de Arkeologlar Tarafından Yanlış Yorumlanan Jeolojik Yapılar: Kendiliğinden Oluşan Kanal Travertenler ve Sırt-Tipi Travertenler

Erhan Altunel

Yerbilimlerinde Mikroanalitik Yöntemler

A.boğam Paktunç

Hidrokarbon Aramalarında Zeolitin Kullanılmasına Bir Örnek: İmranlı Güneyi-Sivas

Orhan Ozçelik

Dünya Altın Madenciliği ve Türkiye’nin Altın Potansiyeli

Ali Vedat Oygür

Anatas Mineralinin X-Işınları Difraktometresi ile Nicel Analizi İçin Bir Yöntem

Hulusi Kargı

Çayırhan (Nallıhan-Ankara) Termik Santralı Baca Gazı Arıtma Kireçtaşı

Aydoğan Akbulut

Başkalaşım Kayalarındaki Ana Süreksizliklerin Kaynak Oluşumuna Etkisi

Ilyas Yılmazer

Kuzuluk (Akyazı) Termomineral Kaynağı Çevresinin Ayrıntılı Jeolojisi ve İlişkili Hidrotermal Anomalileri

Rüstem Pehlivan

Kömür Kökenli Doğal Gaz

Ilker Sengiller

EYS Kuralı ile Enjeksiyon Projelendirmesi ve Kontrolu

Adil Oktem

Jeoloji Panorama

Engin Oncü Sümer Mine Sümer Sefer Orçen

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası