TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 46   -   Yıl: 1995 MAYIS Cilt 19 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Metamorfizma Basınç ve Sıcaklık Koşullarının Belirlenmesi Jeotermobarometre): Yıldızeli (Sivas Batısı) Yöresinde Bir Uygulama

Musa Alpaslan Durmuş Boztuğ

Sismik Tehlike Analizi: Teori ve Uygulama

Kamil Kayabalı

Sınır Tenör Kararlarında Üretim Kapasite Kısıtlarının Etkileri

Adnan Konuk Gürkan Yersel

Katı Atık (Çöp) Depo Yerlerinin Seçimi ve İnşasındaki Bazı Ana Hususlar

Sücaattin Baran

Niggli - Magmatik Kayaçların Niggli Parametreleri’ni Hesaplayan ve Değerlendiren İnteraktif Quickbasic Programı

Fuat Yavuz Yılmaz Bürküt Murat Budakoğlu

Yerbilimlerinin Felsefi Yönleri

Ayhan Sol Dursun Bayrak

Yarı Fosilleşmiş Dinazor Yumurtaları

Ali Haydar Gültekin

Jeoloji Takvimi

Konferans, Sempozyum

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası