TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 41   -   Yıl: 1992 KASIM Cilt 16 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Güney Amerika`daki And Dağları`nın Tektonik ve Volkanik Gelişimine Bağlı Borat ve Diğer Tuz Yataklarının Oluşumu

Cahit Helvacı

Kestanecik ve Kozağaç (Yatağan-Muğla) Mermer Yataklarının Jeolojik ve Ekonomik Özellikleri

Mustafa Kuşçu

Trakya`daki Senozoik Volkanizması ve Bölgesel Yayılımı

Tuncay Ercan

İstanbul-Taşdelen ve Karakulak Kaynak Suları`nın Hidrojeolojisi ve Kaptaj Sorunlarına Çözüm Önerileri

Erdoğan Yüzer Hasan Turgut Oztaş Oltan Mutlu

Levent Kuzeybatısında (Akçadağ-Malatya) Ulupınar Formasyonu`nun (Maastrichtien) Organik Fasiyes İncelemeleri

Orhan Ozçelik

13 Mart 1992 Erzincan Depreminin Yüzey Kırıkları Artçı Sarsıntıları ve 17 Ekim 1989 Loma Prieta Depremi İle Karşılaştırılması

Ramazan Demirtaş Rüçhan Yılmaz Hans Berchemer Bodo Baıer

Markov Zinciri Analiz Yönteminin Linyit İçeren Zırnak Formasyonu’na (Pliosen, Hınıs) Uygulanması

Ali Ihsan Gevrek Ilker Şengüler

Çiftehan-Koçak (Ulukışla/Niğde) Yöresi Demir Yataklarının Mineralojik ve Jenetik İncelemesi

Sedat Temur Halil Baş

Tortul İstiflerdeki Kırmızı Tabakaların Kökeni

Hükmü Orhan

Büyük Depremlerle İlişkili Öncül Kabuk Hareketleri

Hayrettin Koral

Boğsak Karst Kaynağı (Mersin-Taşucu) Dolayının Karst ve Karstlaşma Özellikleri

Hasan Turgut Oztaş

Bolucan (Zara-Sivas) Yöresinde Oligosen Yaşlı Selimiye Formasyonu Kumtaşlarının Sedimanter Petroloji İncelemesi

Orhan Ozçelik Mehmet Altunsoy

Çambaşı (Trabzon-Çaykara) Baraj Yeri Temel Kayasının Jeomekanik Özellikleri

Fikri Bulut Fikret Tarhan

Güney Afrika Permiyen Yaşlı Witbank Kömür Tabakaları`nın Sedimantolojisi ve Jeokimyası

Ertem Tunçali B. Caırncros R.ı. Hart J.p. Wıllıs

Altının Ekonomideki Yeri ve Pazarı

Gonül Çetinel

Kalkerli Mikrofosillerin Kireçtaşından Knitter Yöntemi İle Çıkarılması

Serpil Erk

Dünya`da ve Türkiye`de Sepiyolitik Kil

Güler Can

Radyoaktivite, Radyasyon ve Çernobil Sonrası Yaşadıklarımız

Ernur Erden

Anadolu`nun Renkli Olarak Basılan İlk Jeoloji Haritaları-II

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası