TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 32-33   -   Yıl: 1988 MAYIS/KASIM Cilt 12 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin Arasında Kalan Bölgenin Jeolojisi ve Petrol Oluşumları

Sadettin Korkmaz Abdullah Gedik

Kızıldağ Yayla (Adana) Dolayının Stratigrafisi

Ülvi Can Ünlügenç Cavit Demirkol

Celaller (Niğde-Çamardı) Kalay Cevherleşmesinin Mineralojisi

Ahmet Çağatay Necip Pehlivan

Beypazarı (Ankara) Yöresi Neojen Tortullarının Kil Mineralleri ve Bunların Dikey ve Yanal Dağılımı

Cahit Helvacı Hüseyin Yılmaz Uğur Inci

Batı Karadeniz Bölgesinde Üst Kretase Yaşlı Akçakoca Volkanitlerinin Petrokimyasal Özellikleri

Fazlı Çoban

Maden Yataklarından Kaynaklanan Doğal Çevre Kirlenmesinin Fluorit Örneğinde İncelenmesi

Mehmet Sezai Kırıkoğlu

Feke (Adana) dolaylarında Seyrek Görülen Mesozoyik (Liyas) Kömürleri

Ahmet Uğurluay Gültekin Kavuşan Mesut Aotl Nesrin Tulu

Heyelan ve Ağaç İlişkisi

Mehmet Alkan

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası