TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 30-31   -   Yıl: 1987 OCAK/NİSAN Cilt 11 SAyı 1

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Kezban Alanı-Elma Deresi (Afyon) Arası Metamorfitlerdeki Grafit Oluşumu

Ziya Gozler Mehmet Ali Dinçer

Cefalıkdağ ve Baranadağ Plütonlarının (Kaman) Petrografik ve Kimyasal-Mineralojik Özellikleri

Hasan Bayhan

Tansiyon Çatlaklarında Gelişen Diyapirler

Tahir Emre

Karsantı Bölgesi (Adana) Miyosen Kumtaşlarının Sedimantolojisi ve Klastik Petrofasiyesleri

Sema Yurtmen Şaziye Abacı Songül Gokçen

Batı Anadolu`da Manisa-Balıkesir Arasındaki Tersiyer Yaşlı Yalancı Bazaltların Özellikleri

Tuncay Ercan Ahmet Türkecan Bülent Can Erdoğdu Günay Ali Çevikbaş Müslüm Ateş

Adıyaman (Güneydoğu Anadolu) Yöresinde Omphalocyclus Macroporus-Orbitoides Medius Biyozonun Stratigrafik Konumu

Engin Meriç Izver Tansel

Karadeniz`in Güncel Çökellerinin Jeokimyası

Namık Çağatay Taner Saltoğlu Abdullah Gedik

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası