TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 37   -   Yıl: 1990 KASIM Cilt 14 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZA

Batı Toros (Likya) Naplarının Yapısal Öğelerinin ve Evriminin Analizi

Şükrü Ersoy

Altın Madenciliğinin Yeniden Doğuşu

Vedat Oygür

Schreinmakers Yönteminin Bilgisayar Programıyla Çözümlenmesi ve Doğal Mineral Topluluklarına Uygulanması

Osman Candan Yılmaz Gültekin Osman Ozcan Dora

Jeoteknik Hizmetlerde Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği İşbirliği

Ünal Soygür

Karbonat Platformlarının Evrimi

Eşref Atabey

Sivas Havzasında Ana Kaya Fasiyesi ve Petrol Oluşumunun Organik Jeokimyasal Yöntemlerle Araştırılması

Sadettin Korkmaz

Isparta-Gölcük Yöresi Pomza Yataklarının Jeolojik Konumu

Mustafa Kuşçu Mehmet Atasever Gedikoğlu

Yanal Taşıyıcı Sonar, Deniz Jeolojisindeki Uygulama ve Önem

Güven Ozhan

Mineraloji-Petrografide Yenilikler

Şükufe Nihal Aydın

Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitim

Mehmet Yüksel Barkurt

Tebliğ Sunumunda Başarı ve Slayt`ın Önemi

A.sami Derman Ibrahim Sonmez Sayılı

TAM SAYI DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası