TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 63/2   -   Yıl: 2020 NİSAN Cilt 63 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Kuzey Anadolu Fay Zonu`nda Traverten Çökeliminde Sıcak Su Kaynağı Olarak Görev Yapan Bir Açılma Çatlağı: Reşadiye Çatlak Sırtı

Bekir Levent Mesci Halil Gürsoy Bassam Ghaleb Orhan Tatar

Batı Anadolu Tektonik Kaması`nın Güncel Deformasyonu: Batıya Doğru Kaçıştan Kaynaklanan Blok Hareketleri

Fuat Şaroğlu Bahadır Güler

Çarpışma Sonrası Pliyo-Kuvaterner Gözucu (Taşlıçay-Ağrı) Volkaniklerinin Jeokimyasal Özellikleri ve Magma Kaynak Bölge Karakteristikleri, Doğu Anadolu, Türkiye

Mustafa Açlan Yusuf Altun

Doğu Bağdat Petrol Sahası`nda Fatha-Hartha Aralığındaki İstifin Kuyu Logu Verisi Kullanılarak Porozite ve Yoğunluk Değerlendirmesi

Maan H. Abdullah Al-Majid

Susuzdağ ve Tekkedağ (Kapadokya-Türkiye) Çevresindeki Volkanik Kayaçların ASTER Görüntüsü Kullanılarak Haritalanması

Aziz Ozyavaş

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası