TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 63/1   -   Yıl: 2020 OCAK Cilt 63 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Okmen Sümer Deniz Şanlıyüksel Yücel Alper Baba

Antropojen ve Antroposen Kavramlarının Tarihsel Gelişimine Yerbilimsel Bir Bakış

Okmen Sümer Akın Alak Arman Tekin

Eckernförder ve Geltinger Körfezlerinin Antropojenik Ağır Metal Kirliliğinin Karot Sedimentlerinde Araştırılması, Batı Baltık Denizi, Almanya

Mustafa Ergin

Antropojenik Kaynaklı Metal Kirliliğinin Çevresel Etkilerinin Azaltılmasında Uçucu Kül Kullanımı

Deniz Şanlıyüksel Yücel Burcu Ileri

Erdek Körfezi Karot Çökellerinin Ağır Metal Dağılımı ve Zenginleşme Derecesi

Tuğçe Nagihan Arslan Erol Sarı Mehmet Ali Kurt Dursun Acar

Kentsel Faaliyetlerin Kıyı Akiferlerine Etkileri: Doğu Karadeniz Havzası Örneği

Fatma Gültekin Esra Hatipoğlu Temizel

Pertek (Tunceli) Jeotermal Alanının Antropojenik Kirliliğinin Değerlendirmesi

Tuğbanur Ozen Balaban Ozlem Oztekin Okan Taylan Sançar Ayten Oztüfekçi Onal

Kestanbol Jeotermal Akışkanının Hidrokimyasının ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

Harika Marmara Deniz Şanlıyüksel Yücel Süha Ozden Mehmet Ali Yücel

Güllük Körfezi (Muğla-Türkiye) Yüzey Sedimentlerinde Toksik Metal Kirliliği

Nuray Çağlar (Balkıs) Abdullah Aksu Gülşen Altuğ

GAP`ın En Büyük Sulama Sahasında Jeotermal Sulardan Kaynaklanan Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması

Perihan Derin Ayşegül Demir Yetiş Mehmet Irfan Yeşilnacar Pelin Yapıcıoğlu

Assessment of Harran Plain Groundwater in Terms of Arsenic Contamination

Pelin Yapıcıoğlu Perihan Derin Mehmet Irfan Yeşilnacar

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası