TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 62/3   -   Yıl: 2019 AĞUSTOS Cilt 62 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

Son 1500 Yıl Boyunca Ege Denizi`ndeki Tsunamilerin Sedimanter İzleri, (Karine Lagünü, B-Türkiye)

Ulaş Avşar

Fethiye Burdur Fay Zonu`nun Kuzeydoğu Kesiminin (Burdur-Güneybatı Anadolu) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Jeomorfik İndislerle İncelenmesi

Berkant Çoşkuner Yaşar Eren Ramazan Demircioğlu Rahmi Aksoy

Determination of Tectonic and Volcanic Structures with the aid of Lineaments:Example from Çan-Etili (Canakkale) Lignite Basin

Oznur Karaca Mustafa Bozcu

Saros Körfezi Doğu Kıyı Alanında Tarihsel Deniz Suyu Girişlerine Ait Paleontolojik Bulgular

Ibrahim Engin Meriç Yıldız Altınok Bedri Alpar Atike Nazik Niyazi Avşar M. Baki Yokeş Nafiye G. Kıyak

Jeomanyetik Araştırmayla Kuzey Irak`taki Temel Ondülasyonu İçin Yeni Bir Anlayış

Maan Hasan Abdullah Almajid Marwan Mutib

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası