TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 62/1   -   Yıl: 2019 OCAK Cilt 62 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Palu (Elazığ) Civarında Yüzeylenen Bitlis Masifi Üst Triyas Karbonatlarının Foraminifer Biyostratigrafisi, Mikrofasiyes Analizleri ve Çökelim Ortamları

Ayşe Atakul Ozdemir

Kuvaterner Yaşlı Güneydoğu Karadeniz Fayı`nın Arazi Verileri ve Bunun Tektonik Önemi, Doğu Pontidler, Türkiye

Mustafa Softa Tahir Emre Hasan Sozbilir Joel Q.g. Spencer Mehmet Turan

Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Göbekören Volkaniklerinin Petrolojisi (Kangal-Sivas)

Taner Ekici Sultan Taş

Çubukludağ Havzasındaki Neojen Tortullaşması ve Volkanizmasının Stratigrafisi, Batı Anadolu

Fikret Goktaş

Açık Maden İşletmelerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Uygulamaları

Yavuz Gül

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası