TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 61/3   -   Yıl: 2018 AĞUSTOS Cilt 61 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

Çanakkale Yöresi (KB Türkiye) Erenköy ve Güzelyalı Fosil Heyelanlarının Jeolojik ve Jeomorfolojik Analizi

Doğan Perinçek

Aliağa (İzmir) Kıyılarında Termal Su Kaynaklarının Meiobentik Topluluğa (Bentik Foraminifer, Ostrakod ve Mollusk) Etkisi

Engin Meriç Atike Nazik M. Baki Yokeş Ipek F. Barut Mustafa Kumral Mustafa Eryılmaz Funda Yücesoy-Eryılmaz Ibrahim Gündoğan Bora Sonuvar Feyza Dinçer

Karakaya Karmaşığı Kırıntılı Kayaçlarındaki Klorit ve İllit/Mikaların Mineral Kimyası: Köken ve Diyajenez/Metamorfizma

Omer Bozkaya Hüseyin Yalçın Sema Tetiker

Mardin-Dargeçit Yöresi Üst Kretase-Paleosen Yaşlı Germav Formasyonu’nun Mineralojisi ve Fillosilikat / Kil Jeokimyası

Sema Tetiker Adile Kübra Akman Hüseyin Yalçın

Çöpler (Erzincan, İç-Doğu Anadolu) Porfiri-Epitermal Altın Yatağında Arjilik Alterasyona İlişkin Mineralojik Kanıtlar

Omer Bozkaya Gülcan Bozkaya Nurullah Hanilçi A. Samed Güven David A. Banks I. Tonguş Uysal

Holosen`in Katları

Nizamettin Kazancı

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası