TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 60/4   -   Yıl: 2017 ARALIK Cilt 60 Sayı 4

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Karadağ`da Pleyistosen Buzullaşmaları, Batı Toroslar, Türkiye

Cihan Bayrakdar Zeynel Çılğın Faize Sarış

250 Bin Yıl Uzunluğundaki Van Gölü Çökelleri`nin Spektral Özellikleri: Milankoviç Döngüleri ve Onların Harmonikleri

Z. Bora On M. Sinan Ozeren Sena Akçer-On M.namık Çağatay

Termal-Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Tekniğiyle Milyon Yıl Mertebesindeki Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi: Gediz Taraçaları, Kula/Manisa

Eren Şahiner Mehmet Korhan Erturaç Niyazi Meriç

Geç Kuvaterner Buzul Buzullararası Döngülerinin Anadolu`nun Biyolojik Çeşitliliği Üzerine Etkileri

Hakan Gür

Pleyistosen Dönem`den Bir Alt Paleolitik Kesit: Karain

Yavuz Aydın

Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi

Sabri Karadoğan M. Tahir Kavak

Küçük Buz Çağı`nda Güneş Etkisine Bağlı İklim Değişimleri: Köyceğiz Gölü Çökel Kayıtları (GB Anadolu)

Sena Akçer On

Bağlararası Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çeşme-İzmir)

Serdar Vardar Ertuğrul Oner Rifat Ilhan

Yeşilırmak Taraçalarında (Orta Kuzey Anadolu) Geç Pleyistosen İklim Değişiklikleri ve Düşey Yönlü Deformasyona Akarsu Cevabının Araştırılması

Mehmet Korhan Erturaç Nafiye Güneç Kıyak

Küçük Memeli Paleontolojisinin Türkiye`deki Kuvaterner Çalışmalarına Katkısı: Tanımlar ve Uygulamalar

Ozan Erdal

Dünya`da ve Türkiye`de Kuvaterner Jeolojisi Haritalarının Hazırlanması ve Karşılaşılan Sorunlar

Alper Gürbüz Nizamettin Kazancı

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası