TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 60/2   -   Yıl: 2017 NİSAN Cilt 60 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Marmara ve Karadeniz Kıyılarındaki Güncel Sedimanlar İçinde Antroposen`in Varlığına Ait Yeni Bulgular

Akın Alak Okmen Sümer

Bolvadin`de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeodezik Analizi

Çağlar Ozkaymak Hasan Sozbilir Ibrahim Tiryakioğlu Tamer Baybura

Eskişehir Neojen Alpu Havzasındaki Kömürle Ara Katkılı Killi Kayaçların Mineralojisi ve Jeokimyası

Hülya Erkoyun

Jeolojik Dokanak Haritalama İçin Gravite Verilerinin Yatay Türevlerinin Hesaplanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yunus Levent Ekinci

Hafif Bir İHA ile Bir Açık Maden Ocağının 3B Çok-Bakılı Stereo Modellemesi

Inan Ulusoy Erdal Şen Alaettin Tuncer Harun Sonmez Hasan Bayhan

Güre (Balıkesir) Jeotermal Alanının Jeolojisi, Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonikle İlişkisi

Belgin Kaçar Süha Ozden Ozkan Ateş

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası