TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 58/3   -   Yıl: 2015 AĞUSTOS Cilt 58 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

Kalk-alkalen Şapçı (Balıkesir) Volkanitlerin Petrografisi ve Petrolojisi: Biga Yarımadası`nda (Kuzeybatı Türkiye) Çarpışma ile İlişkili Volkanizma

Dilber Erdem Zafer Aslan

Simav (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Jeodinamik Evrimi

Erdem Gündoğdu Süha Ozden Talip Güngor

Erken-Orta Miyosen Yaşlı Kömürlü Tortulların Paleoekolojisi: Uşak-Güre ve Soma Havzalarından Örnekler

Mehmet Serkan Akkiraz Funda Akgün Torsten Utescher Volker Wılde Angela Bruch Volker Mosbrugger Sariye Duygu Üçbaş-Durak

Düzağaç (Kozan-Adana) Bölgesindeki Bitümlü Şeyllerin Hümik Asit Özellikleri

Faruk Ay Ergün Kasaka

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası