TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 57/3   -   Yıl: 2014 AĞUSTOS Cilt 57 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

Balya (Balıkesir) Pb-Zn Madeni Atık Sahasının Biyojeokimyası ve Asidik Maden Drenajı Oluşumuna Etkileri

Nurgül Çelik Balcı Serra Gül Meryem Menekşe Kılıç Nevin Gül Karagüler Eroal Sarı M. Şeref Sonmez

Simav (Kütahya) Depremlerinin Jeotermal Sistemlerdeki Hidrojeokimyasal Değişimleri

Ozkan Ateş Salih Zeki Tutkun

Çameli Havzası`nın Miyosen-Kuvaterner Jeodinamiği, Burdur-Fethiye Makaslama Zonu (GB Türkiye)

Irem Elitez Cenk Yaltırak

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası