TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 57/2   -   Yıl: 2014 NİSAN Cilt 57 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Gölpazarı Havzası`nın Kuvaterner Gelişimi (KB Türkiye)

Esra Gürbüz Gürol Seyitoğlu

Kuzeybatı Anadolu`daki Ofiyolit Tabanı Metamorfik Kayaçlarından Yeni Bulgular (Gediz-Kütahya)

Ali Kamil Yüksel Talip Güngor Ali Murat Kılıç

Kuzey Anadolu Fay Zonu, Ilıpınar Segmenti`nin (Karlıova, Bingöl) Paleosismolojisi

Taylan Sançar H. Serdar Akyüz

Bolkar Dağlarındaki Eski İşletmeler Vadisinde Yeni Yaş Bulguları ve İlk Maden Ruhsatı: Yazılıtaş (Niğde)

Ahmet Kartalkanat

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası