TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 57/1   -   Yıl: 2014 OCAK Cilt 57 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Deliçay ile Tarsus (Berdan) Çayı Arasındaki Bölgede Yer Alan Kuvaterner Sedimanlarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Mehmet Ali Kurt Musa Alpaslan Abidin Temel Cüneyt Güler

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları

Nizamettin Kazancı Alper Gürbüz

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye

Akın Kürçer Yaşar Ergün Gokten

Turhal-Pazar-Zile (Tokat) Yöresinin Üst Mesozoyik Stratigrafisi

Hülya Güreli Yolcubal Mehmet Akyazı Tefik Fikret Sezen Ozlem Toprak M. Yasin Canbolat Filiz Koçak Ayşegül Ozkan

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası