TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 51/2   -   Yıl: 2008 AĞUSTOS Cilt 51 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Stokastik Kuvvetli Yer Hareketi Simülasyonu ile Gediz Grabeninde Zemin Davranışlarının İncelenmesi

Nihal Akyol Oğuz Demir M. Ali Danışman Ulubey Çeken

Antik Perinthos (Marmara Erelisi) Kentinin 15. Yüzyıla Kadar Gerçekleşen Tarihsel Depremleri

T. Levent Erel Cengiz Zabcı H. Serdar Akyüz Namık Çağatay

D-B Uzanmlı İzmir Fayı ile KD-Uzanmlı Seferihisar Fay`nın Birlikte Çalıştığına Dair Veriler: İzmir Körfezi`ni Oluşturan Aktif Faylarda Kinematik Ve Paleosismolojik Çalışmalar, Batı Anadolu

Hasan Sozbilir Bora Uzel Okmen Sümer Uğur Inci Emrah Yalçın Ersoy Tufan Koçer Ramazan Demirtaş Çağlar Ozkaymak

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası