TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Jeoloji Bülteni, mesleğimizin en köklü süreli yayın organlarından biri olarak, bu sayı ile 49. cilt'ine ulaşmıştır. 2007 yılından itibaren 60. yılını kutluyor olacak olmanın en içten hazzını şimdiden duymaya başlıyoruz. Dile kolay, yarım asırlık bir süreklilik, "Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni" olarak Prof. Dr. Hamit Nafiz PAMİR Editörlüğünde, Ekim 1947 yılından itibaren faaliyetine başlayan Türkiye Jeoloji Bülteni'ni bugünlere getiren ve emeği geçen tüm editörlere, Jeoloji Kurumu Başkanları ve Yönetim kurulu üyelerine tüm JMO başkanlarına ve Yönetim kurulu üyelerine, yazı inceleme Kurulu üyelerine ve katkı koyan herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız. 20. Dönem JMO Yönetim Kurulu tarafından tarafımıza tevdi edilen Editörlük ve Yardımcı Editörlük görevleri yeniden bizlere tevdi edilmiştir. TJB gecikmeli yayın akışını geçen dönemde düzene sokmuş, normal ve zamanlı yayın akışına devam etmektedir. 2006 yılından itibaren yılda iki olan sayımızı üçe çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle, TJB yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde çıkacaktır. Böylece, ülkemizin en köklü Jeoloji dergilerinden olan Türkiye Jeoloji Bülteni'ni halen taranmakta olan farklı indekslerin yanı sıra, başta SCI (Science Citation Index) olmak üzere, taranan indeks sayısını arttırmanın gayretleri içinede girmiş durumdayız. Hedefimiz Avrupa ve batı standartlarında bir Jeoloji dergisi oluşturabilmektir. Tüm Meslektaşlarımızı bizleri ve Degimizi desteklemeye ve değerli çalışmalarından oluşturdukları makaleleri ile beslemeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

 

                   EDİTÖRLER

İçindekiler

Sayı: 49/2   -   Yıl: 2006 AĞUSTOS Cilt 49 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Çamoluk (Burdur) Yöresi Fe-Mn Cevherleşmeleri

Yeliz Teker Mustafa Kuşcu

Saros Körfezi (K Ege Denizi) Dip Çökellerinin Sedimantolojisi

Faruk Ocakoğlu Hakan Gençoğlu Sanem Açıkalın

Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel Renkli Bentik ForaminiferTürleri ve Bunların Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Hüseyin Yalçın Ibrahim Engin Meriç Niyazi Avşar Sema Tetiker Ipek F. Barut Şener Yılmaz Feyza Dinçer

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası