TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 44/3   -   Yıl: 2001 EKİM Cilt 44 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

Karamadazı Demir Yatağında Skarn Zonlanması ve Mineralojisi

Ilkay Kuşçu Gonca Gençalioğlu Kuşçu Mehmet Cemal Goncüoğlu

Denizovası-Havadan Yöresi (Yahyalı Doğusu-Kayseri) Pb-Zn Cevherleşmelerinin Genel Özellikleri; Köken ile İlgili Bir Yaklaşım

Osman Koptagel Ahmet Efe Fuat Ceyhan Dursun Erik

Çeşitli Bitki Yapraklarının Altın İçeren Kuvars ve Sülfît Damarlarının Prospeksiyonunda Kullanılması

Doğan Aydal

Doğal Soda Yatakları ve Ekonomik Önemleri

Cahit Helvacı

Karbonatlı Kayaçlara Bağlı Orta Toroslar Zn-Pb Cevherleşmelerinin Kükürt İzotopları incelemesi

Mustafa Kuşcu Oya Cengiz

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası