TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 15/2   -   Yıl: 1972 AĞUSTOS Cilt 15 Sayı 2

İçindekiler

Orhaneli granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı

Gürol Ataman

Eğrigöz Masifi çevresi migmatitlerinde ortoklas-mikroklin transformasyonu

Osman Ozcan Dora

Türkiye Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Mermerlerin Sınıflandırılmaları Hakkında Düşünceler

Kemal Erguvanlı Erdoğan Yüzer Kemal Güleç Caner Zanbak

Mermerlerin ayrışma derecesi ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkiler

Kemal Güleç

Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi

Teoman Nuriddin Norman

Paleosen`de Fabularia ve Kathina`ya ait yeni türlerin etüdü

Ercüment Sirel

Sayı Tam Dosyası

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası