TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 01/1   -   Yıl: 1947 OCAK Cilt 1 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

JEOLOJİ KURUMU AÇILIŞ NUTKU

Hamit Nafiz Pamir

Istranca Masifinin Jeolojik Yapısı

Hamit Nafiz Pamir Fuat Baykal

Karadeniz Ereğlisinde Bulunan Fosilli Üst Silür Tabakalarına Dair Not

Recep Egemen

Uludağ Masifinin Tektoniği Hakkında

Ihsan Ketin

Türkiye ile İskoçya Arasında bir Mukayese

W. J. Mccallien

Türkiye Petrol Bölgeleri İle Doğu Avrupa ve Batı Asya Petrol Bölgeleri Arasında Jeolojik Münasebetler

E. Lahn

Uşak Kuzeyinde Bir Kristalen Şist Kütlesi Hakkında

Melih Tokay O. Bayramgil

Mail Tabakalarda Vasatî Sismik Suratlerin Tayini

Hilmi F. Sagoci

Kocaeli Triasında Yeni Fosil Yatakları

Kemal Erguvanlı

Yukarı - Gediz Vadisinde Miosen`e Ait Vertebre Fosilleri

Ismail Yalçınlar

Beynelmilel Jeoloji Kongresi XVIII. Toplantı, Londra. 1948.

İdare Heyeti ve Üyeler

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası