TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 02/1   -   Yıl: 1949 OCAK Cilt 2 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Son On Yılda Türkiye`de Vukua Gelen Büyük Depremlerin Tektonik ve Mekanik Neticeleri Hakkında

Ihsan Ketin

Güney - Doğu Türkiyeye ait Birkaç Hippurites Nevinin Stratigrafik Yayımı Hakkında Not

Lütfiye Erentoz

Batı Torosların Örtü Lamboları

Maurice M. Blumenthal

Bağköy (Zonguldak) Volkanik Breşi

O. Bayramgil

Silvan ve Hazru Mıntakası Hakkında Jeolojik Notlar

Necip Tolun

Orta Anadolunun Jeolojisi Hakkında

E. Lahn

Raman Petrol Sahasında Yeni Jeolojik Müşahedeler

Necdet Egeran

Çıldır Gölü ve Hazapin Gölünün Jeolojisi Hakkında

E. Lahn

İmralı Adasının Jeolojisi

Kemal Erguvanlı

Malazgirt - Bulanık Bölgesinde Jeolojik Müşahedeler

Jean Mercıer

İstanbul Civarı ve Kocaeli Yarımadasının Jeomorfolojisi Hakkında Notlar

Ismail Yalçınlar

YAYINLAR - PUBLICATIONS

T.J.K. Yönetim, Denetleme, Haysiyet Divanı, Yayın Kurulları ve Koruyucu, Fahri, Asli ve Öğrenci Üyeler Listeleri

T.J.K. Tüzüğü (son tadilleriyle)

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası