TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 03/1   -   Yıl: 1951 OCAK Cilt 3 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

"Rift" Vadileri ve Hatay Gravimetre Etüdünün Bazı Tektonik Neticeleri

Sulhi Yüngül

Hakkâri dağlan hakkında jeolojik not

Süleyman Türkünal

Çamlı ile Değirmenağzı (Zonguldak) arasındaki Karboniferin satıh haritası

G. Zıjlstra

Mısır ve bilhassa Kızıldenizin jeolojik tarihçesi

S. W. Tromp

Zonguldak havzasında petrografik incelemeler

O. Bayramgil

İstanbul civarının paleozoik arazisine dair yeni müşahedeler

Ismail Yalçınlar

Güney Anadolu`nun bazı Üstdevon Koray ve Sromatoporoidleri hakkında

C. Ünsalaner

Muğla pontieni memeli faunası

F. Ozansoy

Kayserinin Kuzeyinde üst Miosene ait omurgalılar

Reşat Izbırak Ismail Yalçınlar

Notlar Jeolog mesleği

Türkiyenin 1949 yılı jeoloji bibliografyası

Üyeler Listesi

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası