TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 04/1   -   Yıl: 1953 OCAK Cilt 4 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Bartın-Kurucaşile bölgesinde senonien`e ait efüzif marn-tüfit fasiesi hakkında

W. Th. Fratschner G. Van Der Kaaden

Zonguldak bölgesinde tesbit olunan Seladonit hakkında

O. Bayramgil Th. Hügı W. Nowackı

Cenup-doğu Türkiyede tersiyer-kretase hududu

A. Ten Dam

Orta Anadoluda hidrojeolojik araştırmalar ve bunların icabettirdiği sondaj tipleri

M. Topkaya

Türkiye kurulacak bir Hidrojeoloji Enstitüsü hakkında rapor

Hamit Nafiz Pamir

Le Phénomène des Captures; son Importance dans la Modification des Bassins hydrologiques et dans l`Accroissement des Aires désertiques et demi-désertiques

Rita Lopez Llergo

Kocanaz deresi güneyinde kalk-alkali-siyenit ailesine mensup lamprofir zuhurları hakkında not

W. Th. Fratschner G. Van Der Kaaden

Türkiyede İki yeni lockhartia eepesi

A. Ten Dam

Gözlü Devlet Üretme Çiftliği civarında hidrojeolojik araştırmalar (Konya-Sarayönü)

M. Topkaya

Sultan dağları eteklerinde omurgalılar ihtiva eden neojen tabakaları

Ismail Yalçınlar

Türkiyede tetkik edilen bazı manganez yataklarının teşekkülleri hakkında notlar

Ahmet Pekkan

Türkiye Jeoloji Kurumunun 30 Ekim 1 Kasım 1952 Toplantısında, Başkan Dr. Recep Egemen`in Açış Nutku

Petrol aramalarında stratigrafinin önemi

Cevat E. Taşman

Maden mineralleri ve yapıları

O. Bayramgil

Trepca maden yatağı ve civarı

A. Helke

Minerallerin dichotomique yolla tayini hakkında

XIX. Milletlerarası Jeoloji Kongresi, Cezayir 1951

Üyeler Listesi

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası