TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 05/1-2   -   Yıl: 1954 EKİM Cilt 5 Sayı 1-2

İÇİNDEKİLER

Aras Havzası jeolojisi

Cahit Erentoz

Gördes pegmatitlerinin mineralojik etüdü

O. Bayramgil

Datça-Muğla-Dalaman Çayı (BW Anadolu) arasındaki bölgenin jeolojisi: 71-170.

G. V. D. Kaaden K. Metz

Türkiye’ deki fluorit zuhurları hakkında

G. Zeschke

Simav grabeni ve taşları

G. Zeschke

Ergani bakır madeninin (Elazığ) yaş ve jenezi hakkında:

P. De Wijkerslooth

Adana Miyoseninde Viyana havzası Vindoboniyen Uvigerina cinslerinin bulunuşu hakkında

K. Turnovsky

Eskişehir bölgesinde Involutina liassica (JONES) bulunduğu hakkında

R. Oberhauser

İskenderun Şariyajı

Cahit Erentoz Necip Tolun

Doğu Türkiye’ deki Raman, Garzan ve Kentalan strüktürlerinin Üst Kretase sahra ünitelerinin fasiyesleri ve korrelasyonu

F. Bender

R. Furon’ un “Türkiye jeolojisine ve İdeolojisine bir giriş” makalesi hakkında açıklama

Ervin Lahn

Türkiye Jeoloji Kurumunun Raman-Ergani ekskürsiyonu

Orhan Bayramgil

XIX. Milletlerarası Jeoloji Kongresi’ nde yapılan Tunus-Cezayir sahil bölgesi ekskürsiyonu

Dr. Fuat Baykal

Doktor Abdullah Beyin hayatı ve eserleri

Kemal Erguvanlı

Yeni Maden Kanunu ve Jeolog

Kemal Lokman

WERNER PAECKELMANN(1800 — 1052)

Yeni Neşriyat

T.J.K.nun 26.Şubat.1953- 25.Şubat.1954 Faaliyet Raporu

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 25/11/1954 Kongresi Tutanağı

Türkiye Jeoloji Kurumu Tarafından Yayınlanacak Yazıların Müelliflerince Bilinmesi Lâzım gelen Hükümler

Üye listeleri

Reklamlar

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası