TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 06/1   -   Yıl: 1955 EKİM Cilt 6 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Yozgat bünyesinin jeolojisi ve Orta Anadolu masifinin tektonik durumu

Ihsan Ketin

Çukurca, Beytüşşebap ve Şırnak arasında kalan bölgenin jeolojik etüdü

Süleyman Türkünal

Doçent Enver Altınlı’ nın (Siirt güneydoğusunun jeolojisi ve Hakkari güneyinin jeolojisi) adlı 2 neşriyatı hakkında

Süleyman Türkünal

M. K. Paşa çayı havzasında erozyon şiddeti ve bununla Ulubat gölünün ilgisi.

N. Ilgüz

Kavik (Sivas) fluorit-bakır-uranyum yatağı

G. Zeschke

Jeoteknik ve hidrojeolojik haritalara dair birkaç misal

Dr. Karl Bistritschan

Stratigraphy and Sedimentation of the Lower Tertiary and Mesozoic in the Foredeep Basin of S. E. Turkey

A. Ten Dam

Anadolu tatlısu ve acısu Neojeninin Ostracodları üzerine muvakkat not

K Turnovsky

Doğu Anadolu’da bulunan Peneroplidae’ler hakkında not

K. Turnovsky

Madenci ve Jeolog arasındaki işbirliği, bu işbirliğinin madenci ile karşılıklı olarak yetişmeleri suretiyle ıslahı

Routhier

1952 yılından 1954 yılına kadar Türkiye`de yapılmış olan Seismolojik çalışmalar hakkında rapor.

Nuriye Pınar

Bir neşriyat hakkında

Nuriye Pınar

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bulunan Hidrojeoloji Enstitüsünün gayeleri ve çalışma şekli

Etienne J.p. Stretta

Yakın Şark Tatbiki Jeoloji Sempozyumu, Ankara

Melih Tokay

Yeni neşriyat

O. Bayramgil

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 18-21 Şubat 1955 Kongresi Tutanağı

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası