TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 08/1-2   -   Yıl: 1963 ŞUBAT Cilt 8 Sayı 1-2

İÇİNDEKİLER

Dağakçeköy (SW Bursa) ve Fındıklı (SW Gönen) mıntıkalarındaki Üst Jura

Mehmet F. Akkuş

Tecer dağlarının jeolojisi ve alacalı seri hakkında bazı müşahedeler

Fikret Kurtman

İngiltere’ nin göller bölgesinde Ludloviyen yaşlı paleoakıntıların yönleri

Teoman Nuriddin Norman

Nallıhan, Mudurnu ve Seben arasında kalan bölgenin jeolojisi

Süleyman Türkünal

Ankara civarında birkaç stratigrafik kesit

Zeki Dağer Ercan Oztümer Ercüment Sirel Ozcan Yazlak

Fethiye ovasının hidrojeolojik etüdü

Mehmet Topkaya

Boğaziçi asma köprü temel etüdleri

Galip Otkun

XXI inci Jeoloji Kongresi

Hamit N. Pamir

Goethe ve Jeoloji

M. Ilhan Artüz

NEKROLOJİ - JEDOUARD PAREJAS

Süleyman Türkünal

YENİ NEŞRİYAT

Melih Tokay

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU TÜZÜĞÜ

KORUYUCU ÜYELER VE YARDIMDA BULUNAN MÜESSESELER

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası