TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 10/1-2   -   Yıl: 1966 ŞUBAT Cilt 10 Sayı 1-2

İÇİNDEKİLER

Ord. Prof. Hamit Nafiz Pamir`in 50 nci meslek yılı jübilesi

İstanbul Boğazı kuzey kesiminin jeolojisi

Fuat Baykal Orhan Kaya

6 ekim 1964 Manyas depremi esnasında zeminde meydana gelen tansiyon çatlakları

Ihsan Ketin

İran petrol bölgelerinde yapılan tetkikler

Mehmet Akkuş Zati Ternek Fikret Kurtman

Doğu Himalaya Naga kesiti ve Hindistan petrol sahaları

Cahit Erentoz Zati Ternek

Kafkasya ve İskandinavya memleketlerinde jeolojik müşahedeler

Ihsan Ketin

Türkiye ve civarının episantr haritası hakkında

Kazım Ergin

Amerika’da mühendislik jeolojisi çalışmaları

Ali Iper

İzmir, Çeşme ılıcası plaj kumundaki aktüel Foraminiferler ve varyasyonları

Biler Sozeri

Kelkit-Bayburt Jurasiğinde üç kömür damarının palinolojik etüdü

Bülent Ağralı Erol Akyol Yılmaz Konyalı

Ord. Prof. Malik SAYAR 1892 - İ965

Mustafa Asım ALKUMRÜ 1923 - 1965

Cengiz SAMAN 1934 -1965

Erdinç ÇETlNBAŞ 1940 - 1964

YENİ NEŞRİYAT

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 1966 YILI GENEL KURULTOPLANTISI AÇIŞ NUTKU

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 1965 YILI FAALİYET RAPORU

KORUYUCU ÜYELER VE YARDIMDA BULUNAN MÜESSESELER

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası