TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 11/1-2   -   Yıl: 1968 EKİM Cilt 11 Sayı 1-2

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

Ankara çevresinde Paleozoyik arazisinin bölümleri ve Paleozoyik-Mesozoyik sınırı hakkında / Paleozoic formations and the problem of Paleozoic-Mesozoic boundary in the Ankara region (Central Anatolia) (Summary)

Oğuz Erol

Colorado-Loveland (ABD) arazisinin fotojeolojik kıymetlendirilmesi

Mahmut Gokçen

Gelik civarındaki sulu ve şüpheli sulu damarlarının palinolojik korrelasyonu / Corrélation palynologique des veines Sulu et supposée Sulu de Gelik

Erol Akyol

Ağaçlı linyitleri mikroflorasının etüdü / Etude de la microflore des lignites d`Ağaçlı (Istanbul, Turquie)

Mehmet Eran Nakoman

Karlıova-Halifan linyitlerinin sporo-pollinik etüdleri / Etudes sporo-polliniques des lignites de Karlıova-Halifan (Turquie)

Mehmet Eran Nakoman

Kuyu karotlarında mekanik deneyler

Ercan Koşar

Jeoloji ve mineralojide röntgenografik analiz metodları

Onder Oztunalı

Kozak intrüzif masifi petrolojisi ve Paleozoik çevre kayaçları ile jeolojik bağıntıları

Erol Izdar

Vecihe ÖZTEMÜR

Dr. Toğan ÖNAY

Ör. Maurice BLUMENTHAL

Yeni neşriyat

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 1967 YILI FAALİYET RAPORU

KORUYUCU ÜYELER VE YARDIMDA BULUNAN MÜESSESELER

İlanlar

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası