TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 12/1-2   -   Yıl: 1969 EKİM Cilt 12 Sayı 1-2

İÇİNDEKİLER

Ege Bölgesinin (Babadağ ve civarı) Jeolojisi

Ibrahim Akarsu

Amasra Karbonifer Havzasındaki Bazı Münferit Kömür Seviyelerinin Palinolojik Etüdü ve Yaş Tayinleri

Bülent Ağralı

Kayalar Üzerinde Yapılan Kırılma Deneyleri Hakkında

Erdoğan Yüzer

Oseanografik Araştırmaların Önemi

Muammer Çetinçelik

Yeraltı Suyu Araştırmalarında İzotoplardan ve Diğer İzleyicilerden Yararlanma

Gültekin Günay

Bartın Depreminin Etkileri

Ihsan Ketin Mehmet Şakir Abdüsselamoğlu

Batı Toroslarda Tektonik ile Karstlaşma Arasındaki İlgiye Bir Örnek: Manavgat-Oymapınar Baraj Yeri

Saydun Altuğ

Amasra va Zonguldak Havzalarındaki Alt Karbonifer Seviyelerinin Palinolojik Mukayesesi

Bülent Ağralı

Tabii Gaz ve Dünya Enerji Ekonomisindeki Yeri

Muammer Çetinçelik

Boğaziçi Arazisinde Ordovisien Conularia’ ları

Cazibe Sayar

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası