TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 13/1   -   Yıl: 1970 NİSAN Cilt 13 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Petrol Arama Amacıyla Uygulanan (Offshore Drilling) Tekniği Hakkında

Kemal Lokman

Yeraltı Enerji Kaynaklarımızın Tesbitinde Jeofizik Çalışmalar ve Bu Çalışmaların Memleket Kalkınmasında Daha Etkili ve Verimli Hale Getirilmesi

Sırrı Kavlakoğlu

Dünya`da ve Türkiye`de Jeotermik Enerji Durumu

Muammer Çetinçelik

Asbest (amyant)

W. J. Van Bıljon

Ceylanpınar - Rasülayn Karstik Kaynaklarının Teşekkülü

T.yılmaz Oldaç

Termonükleer Petrol

Muammer Çetinçelik

Kuzey Anadolu Taşkömürü Havzası

Mahmut Şükrü Gok

Asbest Yataklarının Teşekkülü, Asbest Aramalarında Değerlendirme Esasları ve Türkiye`deki Asbest Yatakları

Z. M. Eliferovich

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası