TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 13/2   -   Yıl: 1970 EYLÜL Cilt 13 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Nükleer tekniğinin maden kaynaklarının prospeksiyon ve inkişafına tatbiki

Mehmet Ayan

Erciyes volganizmasının yaşı hakkında yeni gözlemler

Fuat Baykal

Türkiye Kütle Hareketleri

Mehmet Taşdemirlioğlu

Türkiyenin Sismisitesi ve Deprem Bölgeleri Haritasının Geliştirilmesi

Ahmet Tabban

Fosfat Yataklarının Teşekkülü ve Aranması

Mehmet Ayan

Petrol Aramalarında Yeni Bir Büyüklük «İletken Sıvıyla Islanmış Dielektrik, Tanecikler Ortamında Frekans Effekt»

Sırrı Kavlakoğlu

Türkiyede Önemli Jeolojik Aflörmanların Korunması

Ihsan Ketin

Dünyada Rastlanan Belli Başlı Ultramafik ve Ultrabazik Kayaç Toplulukları ve Bu Topluluklar İçinde Alpin Tipinde Olanların Yeri ve Problemleri

Oğuz Arda

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası