TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 14/1   -   Yıl: 1971 MART Cilt 14 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Fiziksel ( = Radyometrik = Radyojenik) yaş tayini metotlarını sınıflama denemesi ve Rb-Sr ve K-A metotlarının Kazdağ`da bir uygulaması / Essaie d`Application de Mesures Géochronologiques au Massif de Kazdağ, Turquie

Ergüzer Bingol

Mühendislik jeolojisi etütlerimizde logların yeri / Application of Well Logs in Engineering Geology

C. Çoruh F. Sanlav

Projet De Mesure Des Sediments Et Des Eaux Perdues / Sedimanlar ölçümü ve kaybolan sular projesi

Habib Ghafouri

Toprak suyu rezervini artırma projesi ve bunun İran`ın ağaçlandırılmasında kullanılması / Projet D`augmentatıon De La Reserve D`eau Du Sol Et Son Utilisation Dans Le Reboısement En Iran

Habib Ghafouri

Pınarhisar Alanının Jeolojisi / Geology of the Pınarhisar Area

Cengiz Keskin

Orta Torosların kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerinin önemi / The importance of Block Movements İn Structural Evolution of the Northern Part of Central Taurus

Necdet Ozgül

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası