TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 14/2   -   Yıl: 1971 EYLÜL Cilt 14 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Über Verwendungsmöglıchkeiten Des Zınkblende Pyrrhotinmischkristalls Als Geologisches Thermometer / Çinkohlend - Pirotin karışımı kristallerinin jeolojik termometre olarak kullanılma olanakları

Osman Ozcan Dora

Hatay - Samandağı kooperatif sahasında jeofizik metotlarla tatlı ve tuzlu su girişimi probleminin çözümlenmesi / Par Des Méthodes Géophysiques, La Résolution du Problème de L`eau Salée et Nonsalée, Dans La Région de Samandağı - Hatay

Adnan Ertürk

İstanbul`un karbonifer stratigrafisi / The Carboniferous Stratigraphy of İstanbul

Orhan Kaya

Vanadinit ve Desklozit üzerine bir çalışma / A study on Vanadinite and Desclosite

Tuncay Kineş

Çayraz (Haymana) civarının Harhor (Eosen) formasyonunda alttan üste doğru doku parametrelerinde ve ağır mineral bolluk derecelerinde değişmeler / Vertical Variations in Grain Size Parameters and Heavy Mineral Abundance of Harhor Formation (Eocene) in

Teoman Nuriddin Norman Madjid Rasi Rad

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni yayın kuralları

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası