TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 15/1   -   Yıl: 1972 ŞUBAT Cilt 15 Sayı 1

İçindekiler

Dünya kabuğunu teşkil eden kayalarda rheolojik şekil değiştirmeleri

Tacettin Ataman

Yeraltısuyu çalışmalarında kuyujeofiziğinin yeri ve metodları

Oktay Doğan

Karboniferlerdeki Diplopora’nın mevcudiyeti (Fas Viseenine ait yeni bir türün tanımı)

Nicole Chanton-Güvenç

Permiyen’e ait yeni bir kalker alg cinsi Embergerella N.G

Tuncer Güvenç

Tavşanlı yöresi ofiolit sorununun ana çizgileri

Orhan Kaya

Bir alüvyon konisinin geometrisinin jeoelektrik metodla tesbiti

Hayri Tezel

Sayı Tam Dosyası

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası