TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 16/1   -   Yıl: 1973 ŞUBAT Cilt 16 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Kuzeydoğu İrlanda kompozit intrüzyonlarının oluşumu

Gürgenyayla (Domaniç) granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı

Kazılarda çatlak etkisinin kinematik modellerle araştırılması

Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer sadimentasyonu

Ankara Yahşıhan bölgesinin Eosen'den sonraki tektonik gelişmesi

Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunan Alt Paleozoik favnası üzerinde müşahedeler

(Türkiye Pectinidae'leri hakkında)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası