TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 16/2   -   Yıl: 1973 AĞUSTOS Cilt 16 Sayı 2

İçindekiler

`Yerinde’ Makaslamaya Tabi Tutulan Süreksiz Kayaç Kütlelerinde İleri ve Geri Yenilmenin Teorik Analizi.

Kadri Erçin Kasapoğlu

Orta Toroslar’da Alt Paleozoyik Yaşta Çaltepe Kireçtaşı ve Seydişehir Formasyonu’nun Stratigrafisi ve Konodont Faunası Hakkında Yeni Bilgiler.

Necdet Ozgül Ismet Gedik

İngiltere`deki Karbonifer Kireçtaşı`nın Fotojeolojik Özellikelri.

Ozcan Ozmumcu

Cide Maestrichtian`nındaki Yeni Cuvillierina Türünün Tarifi.

Ercüment Sirel

Gülpınar`daki Fosil Bovidae Kalıntıları Hakkında bir Not

Ibrahim Tekkaya

Toroslarda Görülen Yeni Bazik İnkluzyonlar (Ofisferitler)

Nezih Tuzcu

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni Yayın Kuralları

Sayı Tam Dosyası

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası