TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 17/1   -   Yıl: 1974 ŞUBAT Cilt 17 Sayı 1

İçindekiler

Laevigatosporites Haardti (R. POT. et VEN.) TH. ve Tipi Üzerine Bir Biyometri Araştırması.

Erol Akyol

Kırka Borat Yataklarındaki Kil Mineralleri Üzerine Ön Çalışma

Orhan Baysal

Eskişehir, Gümele Çevresindeki Tersiyer Volkanik ve Sedimanter Kayaçlarda Bir Ön Çalışma

Taylan Lünel

Güneydoğu Anadolu Sason ve Baykan Yöresinin Stratigrafisi

Ismail Ozkaya

Bi-Sb-S Sisteminde Deneysel Araştırmalar

Berkin Salancı

Batı Anadolu "andezit" ve "bazalt" jenezi sorununa katkılar

Mehmet Yılmaz Savaşçın

Türkiye Orta Sinap Bovidea faunası

Ibrahim Tekkaya

Toros bölgesi Permiyenine ait yeni bir Colaniella türünün tanımı

Erol Çatal Zeki Dağer

Sayı Tam Dosyası

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası