TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 19/1   -   Yıl: 1976 ŞUBAT Cilt 19 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Tendürek volkanı çevresindeki yüksek fluorür içerikli kaynak sularının hidrojeolojisi

Mortaş boksit yatağının mineralojisi, kimyası ve kökeni

Valensonel baseninin (GD Fransa) doğu kenarına ilişkin genç karasal formasyonlar

Güney Polatlı (GB Ankara) bölgesinde bulunan altı yeni alveolina türünün tanımlamaları

Bayburt güneyindeki Alt Tersiyer havzasında paleo-akıntı yönleri

Haymana (G Ankara) yöresi İlerdiyen, Küiziyen ve Lütesiyen’deki Nummulites, Assilina ve Alveolina cinslerinin bazı türlerinin tanımlamaları ve stratigrafik dağılımları

Bulancak güneyindeki sülfid damarlarında sıvı kaplanım çalışması

Mihalıççık (Eskişehir) bölgesinde asbest yataklarının oluşumu

Büyük ölçekli bir yerinde makaslama deneyinde ilerleyici yenilme

Torosların bazı temel jeoloji özellikleri

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası