TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 19/2   -   Yıl: 1976 AĞUSTOS Cilt 19 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Eoannularia conica n. sp. türünün tanımı ve Darende-Gürün (Batı Malatya) yöresindeki Üst Lütesiyen-Alt Priaboniyen kireçtaşlarına ilişkin yeni görüşler

Ortahisar’ın çevresel jeolojik sorunları

Polatlı (GB Ankara) güneyinde bulunan Alveolina, Nummulites, Ranikothalia ve Assilina cinslerinin bazı türlerinin sistematik incelemeleri

Karaman-Ermenek (Konya) bölgesinde ofiolitli melanj ve diğer oluşuklar

Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi

Hırka (Kayseri) diyatomit yatağının jeokimyası ve oluşumu

Ergani (Maden) bakır yatağı ve plaka tektoniği

Akseki polyesi, Torosların karstik bölgelerindeki dağarası ovalarının oluşumu ve gelişimi

San Andreas ve Kuzey Anadolu fayları arasında bir karşılaştırma

Kırklareli yöresi (Kuzey Trakya) denizel Oligoseni’nin stratigrafisi ve Nummulites türleri

Haymana Polatlı yöresinin (Güneybatı Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi

Toroslarda Karaman yöresindeki analsimli piroklastitlerle ilgili gözlemler

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası