TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 20/1   -   Yıl: 1977 ŞUBAT Cilt 20 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Karaman - Ermenek (Konya) arasındaki bölgenin tektoniği

Üzümlü - Tuzaklı (Bilecik) dolayının jeolojisi

Sancaktepe granitinin (Kocaeli yarımadası) mutlak yaşı ve jenezi

Foça - Menemen yöresi volkanitlerinde piroksenlerin yayılımı ve kiristalografik değerleri

Metamorfik kayaların elastik anizotropisi ile deformasyon tarihçesi arasındaki ilişkiler

Orta Toroslar'da Konodont biyostratigrafisi

Doğu Karadeniz bölgesinde Eosen yaşlı kalk - alkalen andezitler ve jeotektonizma

Landsat (Erts) görüntüleri yardımıyla batı Karadeniz kıyı akıntılarının incelenmesi

Kurdoğlu dokanak metamorfizma kuşağında bazı petrojenetik sorunlar

Çatakbağyaka Üst Miyosen Steneofiber'leri (Rodentia, Mammalia)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası