TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 21/1   -   Yıl: 1978 ŞUBAT Cilt 21 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Batı Anadolu borat yataklarında izlenen mineral birliklerinin yatak evrimiyle ilişkileri

Beşkonak (Kuzey Anadolu-Türkiye) Tersiyer Gölünde volkanik paleoortam ve tortul katkı örnekleri

Güzelsu-Akseki bölgesindeki Antalya Napları üzerine açıklama (Orta Batı Toroslar-Türkiye)

Cumaovası (İzmir) asit volkanitlerinde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreli yaş ilişkisi

Ermenek (Konya) bölgesinden toplanmış ekinit türlerinin tanımlamaları ve stratigrafik yayılımları

Kırşehir Masifinde granat minerallerin kimyasal bileşimi ile rejyonel metamorfizma arasındaki ilişkiler

Ceyhan-Berke rezervuarının jeolojisi ve mühendislik jeolojisi

Sivas Meastrihtiyen’indeki Sivasella n. gen. (Foraminifera) cinsinin tanımı

Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) yöresinin jeolojisi

Haymana (GB Ankara) bölgesindeki petrollü kumtaşlarının sedimantolojik incelenmesi

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası