TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 23/1   -   Yıl: 1980 ŞUBAT Cilt 23 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Eğridir Gölü güneyinde Çandır (Sütçüler-Isparta) yöresindeki Batı Torosların jeolojisi

Toroslarda, Aladağların yapısal evrimi

Aladağ Ofiyolit dizisindeki diyabaz dayklarının kökeni

Amanosların litolojik karakterleri ve Güneydoğu Anadolu’nun tektonik evrimindeki anlamı

Ladik-Destek yöresinin tektoniği

Mudurnu-Göynük havzasının Jura ve sonrasının çökelim nitelikleriyle Paleocoğrafya yorumlaması

Seben bölgesi Volkanotortulları (Bolu GD)

Horoz Granodiyoritinin Jeolojik incelemesi

Doğu Karadeniz bölgesi volkanik kökenli masif sülfid yataklarının hidrotermal alterasyonu

Türkiye’ de bulunan iki yeni Radiolitidae cinsi (Balabania n. gen, Kurtina n. gen)

Pazar (Rize) yöresi Sarmasiyen Elphidium’ları

Muğla-Yatağan ve yakın dolayı karasal neojen’inin strarigrafi araştırması

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası