TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 23/2   -   Yıl: 1980 AĞUSTOS Cilt 23 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Toroslar’ın Helenidler ve Zagridler arasındaki yapısal rolü

Batı Anadolu kurşun-çinko yataklarının jeoloji-mineraloji etüdü ve kökenleri hakkındaki görüşler

Keşan (Edirne) ve Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) yörelerinde Oligosen yaşlı birimlerin çökel ortamları ve linyit oluşumları

Bornova (İzmir) güneyi filiş topluluklarının jeolojisi

Attepe (Mansurlu) demir madeninin jeolojisi

Haymana yöresi (GB Ankara) Nannoplankton biyostratigrafisi

Ünye-Ordu-Koyulhisar-Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi

Toroslarda fasiyes yönünden farklı bir alt Karbonifer istifi (Aladağ bölgesi)

Bitlis metamorfitlerinde volkanitli triyas

Orta Anadolu masifinin kuzeydoğusunda (Akdağmadeni, Yozgat) etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası