TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 24/1   -   Yıl: 1981 ŞUBAT Cilt 24 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Orta Sakarya bölgesinde Liyas öncesi ofiyolitlerin ve mavişistlerin oluşumu ve yerleşimi

Menderes masifinin gnayslarında ve şistlerinde metamorfizma koşulları, Alaşehir-Manisa

Ceyhan-Osmaniye yöresinde Kuvaterner bazaltlarının petrolojisi

Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitli karışığın iç yapısı ve yerleşme yaşı

Gevaş (Van) ofiyolitinin jeolojisi ve sinkinematik bir makaslama zonu

Niğde masifinde viridin-gnays kökeni

Kuzey Anadolu fayı için önerilen çok fazlı faylanma mekanizması ile ilgili depremlerin öngörülmesi

Toroslarda Aladağ ofiyolitli melanjın özellikleri

Çankırı-Çorum havzasının Sungurlu bölgesindeki karasal formasyonlarının sedimantolojik incelenmesi

Homa-Akdağ (Denizli) yöresinin stratigrafisi

Kuzeybatı Anadolu’daki ofiyolitlerin jeolojisi ve mavişist metamorfizması (Tavşanlı-Kütahya)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası